Autolaky Permacoat

Czech

Akrylátové plniče PermaFiller - Plnič  2K acryl filler 170, 5:1

Charakteristika

Akrylátový  plnič charakteristický vysokým stupněm zaplnění, optimálním rozlevem a dobrou mechanickou odolností. Velmi rychle schne a dobře se brousí. Může se přibarvit rozpouštědlovými bázemi do 5% . Je obzvlášť vhodný na díly opravované polyesterovými tmely.

Aplikace

Povrch musí být přebroušený, suchý, čistý a odmaštěný. Plnič dobře promíchat s tužidlem v poměru 5:1 objemově, aplikujte stříkací pistolí s tryskou 1,8 mm. Doporučený počet vrstev 2 - 3.

Nedoporučuje se aplikace při teplotě pod 18°C.