Autolaky Permacoat

Czech

Akrylátové plniče PermaFiller - Plnič  2K acryl filler 300, 5:1

Charakteristika

Akrylátový  plnič charakteristický vysokým stupněm zaplnění a výborným rozlevem. Vzhledem k dobré vyrovnávací schopnosti nezpůsobuje problémy při broušení. Dobré tixotropní vlastnosti, vysoká plnící schopnost, rychlé schnutí a jednoduché broušení umožňují použít plnič i jako náhradu stříkacího tmelu, což umožňuje zkrátit proces opravy a snížit náklady.

Aplikace

Povrch musí být přebroušený, suchý, čistý a odmaštěný. Plnič dobře promíchat s tužidlem v poměru 5:1 objemově, aplikujte stříkací pistolí s tryskou 1,8 – 2,5 mm. Doporučený počet vrstev 2 - 3.

Nedoporučuje se aplikace při pokojové teplotě.