Autolaky Permacoat

Czech

Akrylátové plniče PermaFiller - Plnič  2K HS acryl filler 540, 4:1

Charakteristika

Univerzální VOC HS akrylátový  plnič s vysokým obsahom sušiny (70%). Vynikající plnící vlastnosti, široké možnosti použití. Může být aplikován na kov, polyesterové tmely, na náhradní díly atd. Je vhodný hlavně na  rozměrné díly, které byly opravované polyesterovými tmely. Může být nanášený i v silnejších vrstvách, poskytuje excelentní antikorózní vlastnosti a oprimální přilnavost.   Velmi lehko se brousí, má minimální spotřebu brusiva při suchém i mokrém broušení.

Aplikace

Povrch musí být přebroušený, suchý, čistý a odmaštěný. Plnič dobře promíchat s tužidlem v poměru 4:1 objemově, aplikujte stříkací pistolí s tryskou 1,5 – 2,2 mm. Doporučený počet vrstev 1 - 3.

Nedoporučuje se aplikace při teplotách pod 15⁰ C.