Autolaky Permacoat

Czech

Polyesterové tmely PermaSpachtel - Tmel Alu & Soft

Charakteristika

Velmi jemný tmel  s hliníkem, s dobrou zpracovatelností a tvarovaním i v tenké vrstvě. Odolává vyšším teplotám, vibrácím a mechanickému namáhání.  Optimální tvrdost tmelu eliminuje přechody mezi tmelem a opravovaným povrchem. Vhodný pro vyplnění nerovností na kovových a hliníkových površích. Po vytvrdnutí dobře brousitelný strojně nebo ručně, nezanáší brusný papír.

Aplikace

Povrch musí být přebroušený, suchý, čistý a odmaštěný. Tmel promíchat s tužidlem v poměru -3% váhově, aplikujte během 4-5 min při 20⁰ C.  Aplikujte tmel při teplotách nad 15⁰ C.