Autolaky Permacoat

Czech

Polyesterové tmely PermaSpachtel - Tmel Fein & Soft

Charakteristika

Jemnozrnný neporézní dokončovací tmel s lehkým tvarovaním v tenkých vrstvách.  Používa se jako finální dokončovací tmel na místech, kde byli použity plnící polyesterové tmely, taktéž k opravám malých prohlubní a jemných rýh. Aplikuje se v tenkých vrstvách do 2mm. Po vytvrdnutí dobře brousitelný strojně nebo ručně, nezanáší brusný papír.

Aplikace

Povrch musí být přebroušený, suchý, čistý a odmaštěný. Tmel promíchat s tužidlem v poměru -3% váhově, aplikujte během 4-5 min při 20⁰ C.  Aplikujte tmel při teplotách nad 15⁰ C.