Autolaky Permacoat

Czech

Ostatní - D09/10/11 – univerzálne  riedidlo

Charakteristika

Univerzální akrylátové ředidlo pro všechny plniče a čiré laky, akrylátové a polyuretanové nátěrové hmoty nebo basecoat.  Speciální receptura zabezpečuje snížení viskozity, zlepšení rozpínavosti  a eliminaci tvorby mlhoviny při stříkání.

Ostatné - D09 – pomalé, D10 – normal, D11 – rychlé

 Balení: